top of page
Heijmans bouw.jpg

Bouwplaats logistiek

Bouwmaterialen selecteren

Welke materialen kunnen we bestellen

Leveranciers kunnen artikel catalogi uploaden. Inkoop kan vervolgens aangeven welke artikelen hiervan besteld mogen worden.

Afroep naar de bouwplaats

Wanneer willen we de materialen hebben

Uitvoerders kunnen bouwmaterialen afroepen bij leveranciers (op basis van de bouwplanning). De leverancier geeft aan of de bouwmaterialen op de gewenste datum geleverd kunnen worden.

Inplannen afleverslot

Wanneer ontvangen we de materialen

Leveranciers plannen een afleverafspraak in. Hierbij wordt automatisch rekening gehouden met het levervenster van de afroep en met de ontvangstcapaciteit per bouwlocatie. De bouwplaats weet precies wanneer en waar, welke bouwmaterialen geleverd gaan worden.

Logistieke capaciteit

Efficiënte inzet van logistiek materieel

De gevraagde en de beschikbare capaciteit van het logistiek materieel wordt in een finite capacity planning afgestemd. Hierdoor worden pieken en dalen in de logistieke uitvoering voorkomen.

Route informatie

Routekaart, aankomsttijd en CO2

Er wordt duidelijk aangegeven hoe de bouwplaats te bereiken is. De route houdt rekening met CO2 uitstoot en verkeersdrukte. Via de chauffeurs App is geofencing beschikbaar en ook kunnen vertragingen gemeld worden.

Bouwplaats logistiek

Efficiënte afhandeling van de ontvangsten

De chauffeur kan zich aanmelden. De veiligheidsinstructies worden getoond. De ontvangst van de bouwmaterialen wordt geregistreerd via de App. en eventuele gebreken worden vastgelegd en direct gecommuniceerd met de leverancier.

Logistieke Hub

Bufferlocatie voor geleverde bouwmaterialen

De hub vormt een opslaglocatie voor bouwmaterialen en een ontkoppelpunt voor het transport. Leveranciers leveren bouwmaterialen (vaak in batch) aan bij Logistieke HUB. De materialen worden opgeslagen en vervolgens (vaak op item niveau) uitgeleverd naar de bouwplaats.

Facturatie

Automatische facturen voor ontvangen bouwmaterialen

De facturen zijn gebaseerd op de daadwerkelijk ontvangen materialen, diensten en prestatieverklaringen (3-way match). De facturen worden automatisch door de portal opgesteld (selfbilling) en doorgegeven aan de financiële applicatie.

Reports en dashboards

KPI informatie

Presentatie van vervoersstromen naar bouwplaatsen, van CO2 emissie, van welke bouwmaterialen wanneer en waar ten behoeve van welk bouwproject geleverd zijn.

bottom of page