top of page

Buying

Inkooporders afstemmen met leveranciers

Gestructureerde communicatie over inkooporders
De portal presenteert de inkooporders aan leveranciers. De leverancier geeft aan of aan de vraag in de inkooporders voldaan kan worden en er kan afgestemd worden over leverdatum, leveraantallen en kwaliteit.

Management by exception
De wijzigingen en afwijkingen op inkooporders worden overzichtelijk bijgehouden.
Ook is er een duidelijk overzicht van de status van inkooporders. De portal bewaakt de voortgang en geeft alerts bij afwijkingen of voortgangsproblemen.

Een versie van de waarheid
Alle betrokken ketenpartijen hebben hetzelfde beeld van de status, de voortgang en de eventuele afwijkingen op de inkooporders.

Inbound Logistics

Control tower voor inbound transporten

Visibiliteit
Leveranciers en carriers kunnen transporten ingeven of interfacen. De portal geeft een realtime overzicht van de voortgang en van de status van de inbound transporten. Voor iedere m.o.t. (road, sea, air en train) en alle flowtypes.

Management by exception
Track and trace. Vertrek- en aankomsttijden worden bewaakt en bij eventuele voortgangsproblemen geeft de portal alerts.

Online zendingsinformatie
De inhoud van iedere zending is zichtbaar in de portal. De transportdocumenten zijn gedigitaliseerd. Het resultaat van de goederenontvangst wordt gemeld aan de leverancier.

Slot booking

Inplannen van tijdsloten voor dc ontvangsten

Inplannen op internet
Leveranciers en carriers kunnen in de portal een slot booking inplannen voor het lossen (en laden) van zendingen bij de logistieke operaties.

Uitvlakken pieken en dalen
Door een slimme tijds- en capaciteitsplanning, wordt de logistieke operatie automatisch zo efficiënt mogelijk ingepland. Dit voorkomt piektijden in de logistieke operatie.

Informatie voor logistiek
De portal geeft een duidelijk beeld over welke zendingen, wanneer en waar worden ontvangen en over de leverstiptheid van de leveranciers.

Yard management

Afhandeling van het verkeer op de dc site

Aankomst registratie
De chauffeur kan zich registreren via een aanmeldscherm, een qr- code, de chauffeurs App, geofencing of kentekenscanning. Slagbomen, klaphekken, weegbruggen worden aangestuurd.

Dock toewijzing
De chauffeur wordt automatisch naar de juiste dock of naar de parking gestuurd. Via de dispatcher App kunnen drop & pickup bewegingen gestuurd en gevolgd worden.

Overzicht
De aankomst- en vertrektijden worden automatisch vastgelegd en er is een overzicht van de wagens en containers op de site.

DC Capaciteitsplanning

Oplossen van knelpunten in de planning

Capaciteitsplanning per proces
Confrontatie van de benodigde met de beschikbare dc-capaciteit, per flowtype (inbound, outbound), per proces en per zone.

Capaciteitsplanning in de tijd
Er is een capaciteitsplanning voor zowel de lange, de middellange en de korte termijn. De planningen worden gevoed met voorspellingen en / of orders (uit externe systemen).

Knelpunten in de capaciteitsplanning
De portal signaleert en analyseert onhaalbaarheden in de dc-planning en biedt inzichtelijke ondersteuning voor het oplossen van de knelpunten.

Selfbilling

Automatische facturatie voor ontvangen goederen

3-Way match
De facturen zijn gebaseerd op de ingekochte, verzonden en werkelijk ontvangen goederen. Hierdoor vervalt de factuur controle.

Selfbilling
De facturen worden automatisch door de portal gegenereerd. Alle facturen hebben hetzelfde format en worden automatisch doorgegeven aan de financiële applicatie.

Outbound Logistics

Control tower voor outbound transporten

Carrier selectie
Transporten worden op basis van business rules aan de juiste carriers aangeboden en de laadafspraak wordt gepland.

Informeren van klanten en afleveradressen
De afleveradressen worden geïnformeerd over de inhoud van het transport en het geplande aflevertijdstip. Via de chauffeurs App wordt de voortgang van het transport bewaakt. Bij vertragingen worden de afleveradressen geïnformeerd.

Vastleggen van de goederenoverdracht
Via de chauffeurs App zijn de transportdocumenten gedigitaliseerd (e-cmr, b/l), wordt de goederenoverdracht geadministreerd en worden geconstateerde gebreken vastgelegd.

Inter-DC Logistics

Control tower voor inter-dc transporten

Inter-DC verkeer
Transito, overflow en replenishment transporten tussen dc's worden in de portal gepland, samengesteld en aangestuurd.

Visibiliteit
De portal geeft een realtime overzicht van de voortgang en van de status van de inter-dc transporten.

Management by exception
Vertrek- en aankomsttijden worden bewaakt en eventuele voortgangs-problemen worden onmiddellijk gemeld.

Reverse Logistics

Control tower voor retourstromen

Aanmelden retouren
Consumenten kunnen op internet of in een winkel een retour aanmelden.

Visibiliteit
De portal stuurt en bewaakt de retourstromen naar de logistieke operatie, de leverancier, een reparateur of een opkoper. De transportdocumenten zijn gedigitaliseerd. De inhoud van iedere zending is zichtbaar. Het resultaat van iedere processtap wordt via statussen vastgelegd.

Management by exception
Doorlooptijden worden bewaakt en bij voortgangsproblemen worden alerts gegeven.

Bestel- en Afleverschema

Flexibiliteit in het bestel- en afleverschema

Grafisch overzicht
Het schema wordt inzichtelijk en in kleur gepresenteerd.

Gemakkelijk te wijzigen
Structurele en incidentele mutaties, zoals feestdagen of incidenten zijn simpel in te geven. Wijzigingen kunnen per land (Spanje), per regio (Catalonië), per deelverzameling (carnaval), per winkel, per dc en per vervoer/doorvoer regio worden ingegeven.

Automatische herberekening
Na een mutatie worden besteldatums, verzameldatums, laaddatums, ritdatums en afleverdatums volgens business-rules herschikt.

Bouwplaats logistiek

Efficiënte logistiek naar- en op de bouwplaats

Afroep bouwmaterialen
Uitvoerders kunnen bouwmaterialen afroepen bij leveranciers. De leverancier kan de afroep bevestigen en een afleverafspraak op de bouwplaats inplannen.

Verantwoord transport naar de bouwplaats
De portal presenteert de route informatie voor de afleverafspraak op de bouwplaats waarbij rekening is gehouden met filedruk, verkeersoverlast en CO2 uitstoot.

Efficiënte logistiek op de bouwplaats
De ontvangst van bouwmaterialen op de bouwplaats en de inzet van de logistieke resources op de bouwplaats (kranen, etc.) wordt ingepland en aangestuurd.

Reporting

Data, Reporting & Dashboards

Leveranciersperformance

Emissie (CO2) registratie

Big Data, A.I.

Dashboards

Filters

Reports

Exports Datawarehouse

bottom of page