top of page

Incore Software B.V., gevestigd aan Damrak 219, 1012 ZJ Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de Supply Chain Portal, de support applicatie en de mobiele apps Incore Yard en Incore Driver.

 

Contactgegevens:

https://incore.nl/

Damrak 219

1012ZJ Amsterdam

+31 (0)20 6269782

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Incore Software B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- Internetbrowser en apparaat type

- IP-adres

- Profielfoto

- Foto-uploads

- Locatiegegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via officemanager@incore.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verwerken foto’s die u zelf scant of maakt met behulp van de Incore Yard of Incore Driver app. Bij gebruik van de camera voor het scannen van codes worden gemaakte foto’s direct vertaald en verwijderd. Foto’s gemaakt via de Incore Yard of Incore Driver app ter behoeve van de kwaliteitscontrole van het Supply Chain proces worden geüpload naar een Supply Chain Portal zodat deze ingezien kunnen worden door andere gebruikers. Foto’s worden zonder locatiemetadata geüpload en zonder locatiemetadata opgeslagen.

Incore Software B.V. verwerkt locatiegegevens met de Incore Driver App ten behoeve van geofencing-functionaliteit voor het automatisch melden van aankomst. Dat gebeurt door periodiek uw locatie op te vragen. Dit kan zowel op de voorgrond (d.w.z. de app is in beeld) of op de achtergrond (d.w.z. de app is niet in beeld of het scherm van de smartphone is uit). Op basis van de verzamelde locatiegegevens kan er in real-time een bericht gestuurd worden naar het gekoppelde systeem van Incore Software B.V. over het betreden of verlaten van een gebied. De specifieke locatie wordt niet gedeeld.

Incore Software B.V. biedt de mogelijkheid om logs te delen ten behoeve van foutopsporing, deze kunnen ook locatiegegevens bevatten. Het delen van deze logs gebeurt nooit automatisch en gaat altijd via een bewuste handeling door de gebruiker. Deze logs zijn opgeslagen op uw eigen apparaat.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Incore Software B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·         U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

·         Transacties in de supply chain aan u te koppelen

·         Het gemakkelijk kunnen koppelen met onze systemen met behulp van een QRcode

·         Het controleren/bewijzen van de kwaliteit van een levering aan de hand van geüploade foto’s

·         Het gebruik van geofencingfunctionaliteit om automatisch aankomst of nabijheid bij een afleverlocatie te kunnen melden bij het relevante, gekoppelde systeem

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Incore Software B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

·         Algemene persoonsgegevens  > Totdat het account waar aan de gegevens gebonden zijn niet meer actief is.

·         Foto’s ter behoeve van kwaliteitscontrole > Totdat de betreffende zaak uit de Supply Chain Portal wordt verwijderd.

·         Locatiegegevens > Tot 15 weken op uw eigen apparaat.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Incore Software B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, wanneer u een activiteit in de supply chain van een derde uitvoert of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Incore Software B.V. gebruikt cookies of vergelijkbare technieken uitsluitend voor het inlogmechanisme van de Supply Chain Portal en de support applicatie.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Incore Software B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar officemanager@incore.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Incore Software B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via officemanager@incore.nl

Privacystatement

bottom of page